(1)
Fadhilah, I. A.; Maunah, B. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK YANG PERLU DAN DAPAT DIDIDIK. CD 2022, 15, 254-268.