Fadhilah, Izza Amirul, and Binti Maunah. 2022. “MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK YANG PERLU DAN DAPAT DIDIDIK”. Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 15 (2), 254-68. https://doi.org/10.30957/cendekia.v15i2.718.